LYRICS –OGITECH SOUND BY RVEE DOT

Intro: ah,ah,ah Oshatiri, oshatiri Rvee dot again o Oshatiri skimpete

Hook\chorus : Shey u want admission – admission?

Igbesa Nisho logitech poly igbesa -igbesa You can never stop calling rvee – igbesa Never stop calling expensive -igbesa

School ti mowa kosere -igbesa

Awon SLT Lo ma salaye-igbesa

Oya -oya shout out to rector – igbesa

Olufunke always in action – igbesa

Baba je kin graduate with good certificate

(hook) Rvee abi kini lo ti e pe Wo naa Shey o ti ra handout Cisco ni? Skimpete MI o ti ra o Baba je kin graduate with good certificate aya -ya-ya

VERSE 1— I no get money, I go trek go school Kaka kin jale, I go beg for food Oshatiri skimpete Bolagbe WA, eje kin bole

VERSE 2 — Rvee WA, elo Lo Wo school yin yen naa? 50 thousand ni, Obligatory nko? 25 thousand ni! Elo lo ti WA San bayi? MI o ti ra nkan nkan San be o?!! Kin Lo wa wa lagbo expensive? Ama flex Na, ale para wa O sanwo nisin, to baya wa logitech Dissapoint eh Kin MA gbo – Dissapoint keh!!! OGITECH o le ever ever Dissapoint me.

Chorus : Shey u want admission – admission? Igbesa

Nisho logitech poly igbesa -igbesa

You can never stop calling rvee – igbesa

Never stop calling expensive -igbesa

School ti mo wa kosere -igbesa

Awon SLT Lo ma salaye-igbesa

Oya -oya shout out to rector – igbesa

Olufunke always in action – igbesa

VERSE 3 — Kori bami se MTH 112 MA je kin fail Ati 111 Mr Hassan Ask ur neighbor if you don’t understand We no dey ND 2 we don dey reign Rvee dot google my name Oshatiri, mama skimpete Rvee me I dey igbesa Baba je kin graduate with good certificate aya -ya-ya

INTERLUDE: Olufunke Akinkurolere ni mama wa A kan sere ni – Oti ye eee O ya e Kira fun mama Mama o! Mama o! Mama o!

Olufunke ma funmi lowo – igbesa

Adekusibe ma funmi lowo- igbesa

Gbogboti ma funmi lowo- igbesa

Davoly bracelet ma na mi lowo- igbesa Ah-

adeleye MA na ni lowo – igbesa

Elbezy MA na mi lowo – igbesa

Odugbesan MA na ni lowo – igbesa

Oshatiri skimpete – igbesa

Na ogitech we dey oo- igbesa

CHORUS: Shey u want admission – admission? Igbesa

Nisho logitech poly igbesa -igbesa

You can never stop calling rvee – igbesa

School to mowa kosere -igbesa

Never stop calling expensive -igbesa

Awon SLT Lo ma salaye-igbesa

Oya -oya shout out to rector – igbesa

Olufunke always in action – igbesa

OUTRO: Oya shout out to all the gbogboti gbogboti for Ogitech Sobburr, t Banky, Comr Deji, Aboki Tiger, DJ Expensive Oya gbe WA rin, awa gbadun e, Itemize I sight u.. THE END